Ridehall

Ridehall

 

I oktober 2018 kjøpte Langøya Rideklubb ridehallen til Bjørkengen Gård i Bø. 

​Klubben jobber nå aktivt med å finansiere flyttingen av hallen og ønsker alle bidrag velkommen.


Ridehallen vil være et fantastisk løft for klubben og sikre gode trenings-forhold både for rideskole og konkurranseryttere.


Det har vist seg utfordrende å finne tomt for å sette opp hallen. Styret jobber aktivt med Fylkeskommunen og kommunen for å få på plass egnet tomt der hallen kan oppføres i 2021.


Jennestad

Et av alternativene styret jobbet med er et eget nytt klubbeid rideanlegg for klubben. Det er da tomten til den gamle travbanen på Jennestad som eies av Sortland kommune som er vurdert å være den beste egnede tomten vi kan finne i Vesterålen. Styret har henvendt seg til kommunen med spørsmål om å leie tomten til formålet. For de som interessert kan dere se et forprosjektet her forprosjekt