Prosjekt Jennestad

PROSJEKT JENNESTAD


Klubben har jobbet aktivt i flere år for å få til et anlegg med bedre fasiliteter da vi har vokst ut av areal og fasiliteter vi har tilgjengelig på Kleiva. Klubben har nå fått mulighet til å disponere tomten ved en gamle travbanen på Jennestad for klubbanlegg og inngår festeavtale med kommunen i 2023.


Planen er å oppføre eget klubbanlegg på Jennestad, anlegget vil inneholde ridehall, stall, servicedel, utebaner og store uteområder for hester.


Arbeidsgruppen for prosjektet har jobbet ut en grundig prosjektplan og budsjetter for anlegget, det jobbes nå sammen med konsulent for å lande en endelig anleggsplan. Videre jobbes det sammen med kommunen om festeavtaler, byggetillatelser osv. Klubben har kontakt med aktuelle entreprenører, banker og søker nå sponsorer til prosjektet.
RIDEHALL

 

I oktober 2018 kjøpte Langøya Rideklubb ridehallen til Bjørkengen Gård i Bø. Hallen er en flyttbar CoverAll dukhall og skal flyttes til Jennstad.